Novi pumpni agregat serije P 635 nasljednik serije P 650

luk assets aggregate 610x396 p 635 sg 01

Pumpni agregat P 630 SG i sve variante serije P 635 imati će kvalitetno dokazani motor HONDA GX 100 Modularni koncept pumpnog agregata P 635 omogućava naknadnu dogradnju DHR vitla sa hy.cijevima.

Pumpni agregat P 635 4 kg je lakši od predhodnika P 650 uz skoro isti učinak uz veću količinu korisnog ulja.

Tehnički podaci :

Tip                         P 635 SG              P 560 SG             P 635 SE               P 650 SE              P 630 SG

Dužina:                   440 mm               485 mm                 440 mm                 485 mm                 495 mm

Širina:                     440 mm               440 mm                 440 mm                 440 mm                 360 mm

Visina:                    445 mm                445 mm                 445 mm                 445 mm                445 mm

Težina:                   32,5 kg                 36,5 kg                   36,7 kg                 41,0 kg                23,9 kg

Dobav. kol.ulja

niski tlak:              2 x 3,0 l/min.      2 x 3,1 l/min.        2 x 2,4   l/min.          2 x 2,7   l/min.       2 x 3,0 l/min.

Dobav. kol.ulja 

visoki tlak:            2 x 0,7 l/min.      2 x 0,9 l/min.         2 x 0,55 l/min.          2 x 0,6 l/min.            2 x 0,7 l/min.

Korisna kol.ulja:          5                       4,8                         5                             4,8                      2,2/3,0 

 

Tehnički podaci: pumpni agregati sa vitlom, DHR sa 2 x 20 m dvostruke hy.cijevi

ili 2 x 20 m koaksialne hy.cijevi

Tip                         P 635 SG              P 650 SG             P 635 SE               P 650 SE              P 630 SG

                              dvostruka              dvostruka               koaksio                  koaksio                dvostruka
                                 cijev                      cijev                      cijev                     cijev                     cijev

Dužina:                   798 mm                 798 mm               820 mm                 820 mm                810 mm

Širina:                    440 mm                 440 mm               440 mm                 440 mm                440 mm

Visina:                    max 600 mm        max 600 mm       max.600 mm         max.600.mm            627 mm

Težina:                    72,5 kg                  76,7 kg                74,3 kg                 78,5 kg                  81,0 kg

Dobav.kol.ulj 

niski tlak:                2 x 3,0 l/min.      2 x 2,4 l/min.      2 x 3,0 l/min.           2 x 2,4 l/min.         2 x 2,6 l/min.

Dobav.kol.ulja

visoki tlak:               2 x 0,7 l/min       2 x 0,55 l/min.    2 x 0,7 l/min.          2 x 0,55 l/min.        2 x 0,7 l/min.

Korisna kol.ulja                5                       5                         5                        5                               3

 

Serijski: fleksibilni držaći dvije sprave sa sigurnosnim gurtama, na pumpnom agregatu sa DHR vitlom.

P 650 modeli nisu više za isporuku

Novosti

Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me